Ceník služeb

Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Registrační poplatek zdarma
 
Kopírování                
Kopírování jedné strany A4 2,-
Tisk z internetu jedné strany A4 2,-

  

 Poplatky z prodlení:

 1.upomínka                                     zdarma

 2.upomínka                                     10,-


 Ztráta, poškození půjčeného dokumentu:

 cena díla dle pořizovací hodnoty,

 nebo nahrazení jinou knihou stejné hodnoty