O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Knihovna je umístěna v prvním patře budovy obecního úřadu.
Z knižního fondu, který dnes čítá 1 262 svazků, si mohou vybrat dospělí, děti i mládež. Pro tyto kategorie je k výběru jak krásná literatura, tak i naučná. Kromě toho jsou ještě do knihovny zasílány knihy z Městské knihovny ve Znojmě, které jsou průběžně výměnou aktualizovány.
Kromě knižního fondu je k dispozici pro návštěvníky také počítač a kopírka s tiskárnou.

Knihovní fond tvoří :

- beletrie pro děti ( 255 svazků)

- naučná literatura pro děti a mládež ( 26 svazků)

- beletrie pro dospělé ( 812 svazků)

- naučná literatura pro dospělé ( 169 svazků)